مراقبت های بعد از آندوسکوپی بینی

1400/12/3 10:29:55

عمل جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس می تواند تخلیه ترشحات [...]