پرسش و پاسخ

این بخش ویژه افرادی است که تاکنون سابقه معاینه نداشته و پرونده ای تشکیل نداده اند.
عزیزانی که سابقه معاینه قبلی داشته و دارای پرونده هستند، این امکان را خواهند داشت که سوالات خود را طی تماس تلفنی مطرح فرمایند.
سوالات این عزیزان، بعد از بررسی پرونده ایشان پاسخ داده خواهد شد.